Kouluttaudu maailmanluokan henkilöarviointityökaluun - ensimmäistä kertaa Suomessa   (Julkaistu: 17.02.2012)

Claro Leaders on tuonut Suomeen uuden maailmanluokan henkilöarvioinnin työkalun, WorkPlace Big Fiven. Työkalu on nykyaikaiseen, laajalti hyväksyttyyn persoonallisuuskäsitykseen perustuva testi, joka mittaa viittä, läpi elämän melko vakaana säilyvää persoonallisuuden piirrettä - ja näiden alapiirteitä, joita testissä on 23. WorkPlace Big Five antaa ennen näkemättömän tehokkaan välineen sekä yksilöiden että tiimin tarkasteluun. Sitä voidaan hyödyntää mm. sisäisissä arvioinneissa, tiimien kehittämisessä, potentiaalin kartoituksessa, johtamiskyvykkyyden arvioinnissa, rekrytoinneissa, coachingissa.

Yksilötasolla WorkPlace Big Five kertoo kattavasti esimerkiksi johtamiskyvyistä, tiimityöskentelytaidoista, luovuudesta, urakäyttäytymisestä ja päätöksentekokyvyistä. WorkPlace Big Five hyödyntää sekä olemassa olevia, globaalisti tunnustettuja johtamismalleja että työkäyttäytymiseen liittyvää laajaa tutkimustietoa. WorkPlace Big Five on myös yhteensopiva nykyisten työkalujenne kanssa – se peilautuu helposti yli 40 maailmalla tunnettuun työkaluun ja malliin.

Tiimitasolla WorkPlace Big Five kertoo kattavasti esimerkiksi tiimin sisäisestä dynamiikasta, strategisesta ja operatiivisesta kyvykkyydestä, erilaisuuden sietokyvystä, energiatasosta, innovatiivisuudesta ja tehokkuudesta. 

WorkPlace Big Five kysely on lyhyt ja oleelliseen keskittyvä, kiireisiltä johtajilta ja asiantuntijoilta sen täyttäminen vie vain 10-15 minuuttia. Raportointimalli on joustava – tarpeen mukaan joko yksinkertainen ja pelkistetty tai monipuolinen ja kattava. WorkPlace Big Five tarjoaa lukuisia valmiita raportteja eri tarkoituksiin. Työkalu on käytettävissä tällä hetkellä seuraavilla kielillä: suomi, englanti, saksa, espanja, portugal, kiina.

Claro Leaders on kutsunut USA:sta Suomeen ensi kesäkuussa WorkPlace Big Five – työkalun pääkouluttajan, Jane M. Howardin Centacsista (Centre for Applied Cognitive Studies). Hän tulee pitämään Suomen ensimmäisen sertifioinnin WorkPlace Big Five työkalun käyttöön. Sertifioinnin jälkeen osallistujat voivat käyttää testiä itsenäisesti.

Sertifiointi järjestetään 4. - 6.6. 2012 pääkaupunkiseudulla. Hyödynnä ennakkoilmoittautujan etu 2.3. asti: hinta vain 2.500 EUR + alv (2.3. jälkeen 2.800 EUR + alv). 

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: claro@claro.fi


« Takaisin
©2019 Claro - MMD Networks Oy