Claro Self

Itsetuntemuksen lisääminen ja oman persoonan hyödyntäminen johtamisessa

 • Ylimmän johdon ja hallitusten executive coaching
 • Oman johtamisen tulosten mittaaminen (mm. johdettavien tunneilmasto, johtamisprosessien tehokkuus)
 • Henkilökohtainen Big Five johtajuusprofiili

Claro Us

Innostavan ja tehokkaan johtamiskulttuurin luominen yhdessä

 • Johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn mittaaminen ja kehittäminen
 • Johtoryhmän ja hallituksen dynamiikan analysointi Big Five tiimiprofiilin avulla
 • Management Development Audit

Claro Focus

Tahtomisen, suunnan ja prioriteettien kirkastaminen

 • Yksilö- ja tiimicoaching - sertifioidut coachit
 • Tunteita herättävä strategian kirkastaminen ja jalkauttaminen
 • Muutosten tehokas johtaminen

Claro Results

Tuloksellisen ja tehokkaan toimeenpanon ja seurannan kehittäminen

 • Vastuullisuuden kulttuurin luominen
 • Follow up -käytäntöjen tehostaminen
 • Muutosten onnistumisten mittaaminen

Meidän clarolaisten kanssa voit luottaa siihen, että tarvettasi kuunnellaan huolellisesti ja luomme siihen parhaiten soveltuvan ratkaisun.

 

 

©2019 Claro - MMD Networks Oy